ιδανικός κόσμος * Πράξη 5η

Σ' έναν ιδανικό κόσμο οι πιθανότητες θα  ήταν α πίθανες και εμείς θα αρκούμασταν  στα γεγονότα .


Σ' έναν ιδανικό κόσμο οι πιθανότητες θα 
ήταν απίθανες και εμείς θα αρκούμασταν 
στα γεγονότα.

You Might Also Like

2 σημειώσεις

.

.