Να κάνεις το ένα να κάνεις το άλλο. Να προλάβεις να πας εκεί κι εδώ, αφού πρώτα τελειώσεις με την υποχρέωση Α και ολοκληρώσεις το πρέπει νο...

.

.