Αέναη Κίνηση

Λες και ο ουρανός, ο ήλιος, τα στοιχεία και οι άνθρωποι έχουν αλλάξει τάξη, κίνηση και δύναμη και είναι διαφορετικοί από αυτό που ήταν...

Λες και ο ουρανός, ο ήλιος,
τα στοιχεία και οι
άνθρωποι έχουν αλλάξει
τάξη, κίνηση και δύναμη
και είναι διαφορετικοί
από αυτό που
ήταν άλλοτε...


Niccolò Machiavelli

You Might Also Like

0 σημειώσεις

.

.