..στους Φάρους

«Η γεωγραφία είναι ένα μάθημα μαγικό  και το καλύτερο μέρος για να το μάθεις είναι κοντά στους φάρους.  Γιατί κοντά στους φάρους οι πυξίδες...


«Η γεωγραφία είναι ένα μάθημα μαγικό 
και το καλύτερο μέρος για να το μάθεις είναι κοντά στους φάρους. 
Γιατί κοντά στους φάρους οι πυξίδες τρελαίνονται και 
ο αέρας μαγνητίζει το μυαλό 
και τα μάτια.»

* Πολίτικη Κουζίνα *

You Might Also Like

0 σημειώσεις

.

.