ιδανικός κόσμος * Πράξη 3η

Σ' έναν ιδανικό κόσμο κάθε βλέμμα   θα συνοδευόταν κι από ένα χαμόγελο . 


Σ' έναν ιδανικό κόσμο
κάθε βλέμμα 
θα συνοδευόταν κι από
ένα χαμόγελο

You Might Also Like

0 σημειώσεις

.

.